• Селско- стопански застраховки

Обект на застраховката са:
 • Едногодишни и многогодишни сети треви;
 • Житни култури;
 • Царевични култури;
 • Варивни култури;
 • Маслодайни култури;
 • Влакнодайни култури;
 • Тютюн;
 • Овощни, зеленчукови, розови и черничеви градини;
 • Лозя, ягоди, малини, къпини, овощни разсадници, маточници и вкоренелища;
 • Касис, хмел, медицински култури;
 • Цветя за продажба и семе;
 • Земеделски култури отглеждани в парници и оранжерии.

Покриват се количествени щети на реколтата, настъпили в резултат на следните рискове:

 • Пожар;
 • Буря;
 • Проливен дъжд;
 • Градушка;
 • Наводнение;
 • Осланяване;
 • Измръзване;
 • Изтегляне;
 • Киша;
 • Задушаване.

Застраховката се сключва въз основа на попълнени от кандидата за застраховане Предложение - въпросник и Опис на засетите култури по образец.

При настъпване на застрахователно събитие надеждно безплатно за Вас съдействие от експертите на Добрич Иншурънс Брокърс на всички етапи при всички процедури и формалности ,включително за своевременно и в пълен обем получаване на обезщетенията .

 

Застраховка на домашни животни, птици и кошери с пчели

Обект на застраховката са:

 • Говеда и биволи, овце и кози на възраст над 3 месеца;
 • Коне, катъри, мулета и магарета на възраст над 6 месеца;
 • Свине за разплод над шест месеца и свине за угояване с живо тегло над 20 кг;
 • Птици, отглеждани при интензивни условия;
 • Племенни, елитни, декоративни и състезателни животни и птици;
 • Кошери с пчели;
 • Риба - отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство;
 • Фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч - отглеждани в дивечоразвъдни стопанства.

Застраховката покрива щети при смърт или клане (убиване) на животните и птиците по необходимост, вследствие на:

 • Пожар;
 • Природни бедствия;
 • Злополуки;
 • Заразни, незаразни, паразитни и други болести;
 • За племенни, декоративни елитни и състезателни животни и птици, по желание на застрахования, може да се договарят и специфични за дадения вид рискове.

Застраховката се сключва въз основа на писменно предложение - декларация от страна на Застрахованият, след преглед и оценка от страна на Застрахователя и ветеринарен специалист.

При настъпване на застрахователно събитие надеждно безплатно за Вас съдействие от експертите на Добрич Иншурънс Брокърс на всички етапи при всички процедури и формалности ,включително за своевременно и в пълен обем получаване на обезщетенията .