• Автомобилно застраховане

Автомобилното застраховане включва няколко вида застраховки, които в зависимост от предмета на застраховане биват задължителни и доброволни. На българския застрахователен пазар се предлагат  следните автомобилни застраховки от Добрич Иншурънс Брокърс:

Застраховка „Гражданска отговорност”

е задължителна, според законодателството на Република България. Нейното покритие съдържа силен социален характер. ЗастраховкаГражданска отговорност” има две основни предимства. С едното се гарантират интересите на потърпевшите при пътно-транспортните произшествия за претърпяните материални и нематериални загуби. Второто предимство предпазва причинителя на вредите от директните претенции на увреденото лице, а също така и от възможните регресни искове на застрахователя на пострадалото лице. Още за застраховка „Гражданска отговорност“

Застраховка „Каско на моторна превозно средство”

осигурява застраховането на сухопътни МПС, ремаркета и полуремаркета срещу пълна загуба или частична щета, вследствие на настъпили застрахователни събития по покрити рискове. Последните се посочват, според желанията на застрахования, конкретно в клаузите и разширенията на подписаната застрахователна полица. Каското може да бъде за територията на България и/или за територията на Европа – Еврокаско. Още за застраховка „Каско на МПС“

Застраховка „Зелена карта”

ще Ви е необходима ако преминавате през страни от бивша Югославия, Турция, Албания и др., които са подписали Международното споразумение „Зелена карта”. Тъй като България е вече член на Европейския съюз, то нашата застраховка „Гражданска отговорност” има валидност за всички страни членки на Европейския съюз. Още за застраховка „Зелена карта“

При настъпване на застрахователно събитие надеждно безплатно за Вас съдействие от експертите на Добрич Иншурънс Брокърс на всички етапи при всички процедури и формалности ,включително за своевременно и в пълен обем получаване на обезщетенията .