• ЗК "УНИКА" АД

Застрахователната компания УНИКА България е част от австрийската група УНИКА, която има повече от 150 години опит в застраховането. Това е компанията, която се ползва с най-голямо доверие в Австрия и е една от водещите застрахователни групи в Централна и Източна Европа.

Застрахователната група УНИКА има над 20 000 служители и посредници и обслужва над 7,5 милиона клиенти с повече от 16,5 милиона застрахователни договори в цяла Европа, на 21 от пазарите в региона.

УНИКА си е поставила като задължение да бъде уникална във всеки аспект на своето развитие. Корпоративната ни философия се основава на устойчиви във времето ценности, които задават стандартите за развитие бизнес стратегията на компанията. Тези ценности са: Качество, Уважение, Почтеност, Единство и Гъвкавост.

Общозастрахователната компания „УНИКА” АД и животозастрахователната „УНИКА Живот” АД са основани през 1992 г. като частни компании под имената „Витоша” и „Витоша Живот”. Централният офис на компаниите се намира в София, продажбите и обслужването на клиенти се осъществяват чрез добре развита мрежа от собствени офиси, брокери и агенти, покриващи територията на цялата страна.

Клиентите на УНИКА в България могат да се възползват от предимствата, които им дава партньорството със застрахователна компания с гарантирано високо качество на обслужването, което се осъществява чрез разгърната сервизна мрежа в цяла Европа, a също така иновативни решения, максимална финансова стабилност и специализирани продукти на изгодни цени.