• Злополука на спортисти

Застраховат се групово или индивидуално български и чуждестранни спортисти, активно занимаващи се със спорт на аматьорски или професионални начала в спортни или фитнес зали, центрове, дружества, клубове, спортни отбори, съюзи и федерации, включутелно треньори и спортни съдии.

Застраховката може да бъде сключена от Застрахования, спортни дружества или други заинтересовани лица.

Съгласно общите условия на застрахователните компании се предлагат индивидуални и групови договори.

Териториалният обхват на застраховката е Република България, освен ако не е договорено друго.

Основни рискове по тези условия са:

  • Смърт вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;
  • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки.

Към основното покритие могат да се включат и допълнителни рискове:

  • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;
  • Медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;
  • Дневни пари за болничен престой вследствие злополука, настъпила по време на състезание и тренировки.

При сключване на застраховки "Злополука на спортисти", рисковият клас се определя в зависимост от вида спорт, който упражнява Застрахования към датата на сключване на застраховката. Ако Застрахованият упражнява няколко вида спорт и те са от различни рискови класове, се взема по-високият рисков клас.