• Зелена карта

Сертификат "Зелена карта" е валиден в държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави, членки на споразумението "Зелена карта".

Самият сертификат не предлага застрахователна защита. Сертификат "Зелена карта" се издава на база действаща застраховка "Гражданска отговорност" и удостоверява наличието на застраховката, пред компетентните органи на съответната държава.

Срокът на валидност на сертификат "Зелена карта" е една година и съвпада със срока на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Някои застрахователи предлагат възможност за издаване на сертификата за по - кратък период.

Страни за които не ви трябва сертификат "Зелена карта" са:
Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Германия, Дания, Испания, Естония, Франция, Финландия, Великобритания, Гърция, Унгария, Италия, Ирландия, Исландия, Люксембург, Литва, Латвия, Малта, Норвегия, Холандия, Португалия, Полша, Румъния, Швеция, Словакия, Словения и Швейцария.

Въпреки, че не се изисква сертификат "Зелена карта" препоръчваме, когато пътувате в тези държави да носите валиден сертификат, тъй като при проверка от контролните органи, такъв може да Ви бъде изискан, като доказателство за сключена застраховка "Гражданска отговорност".

Държавите, за които задължително се изисква сертификат "Зелена карта" са:
Албания, Андора, Босна и Херцеговина, Украйна, Хърватска, Израел, Иран, Молдова, Македония, Тунис, Турция, Беларус, Сърбия и Черна гора.