• Услуги

  • Анализ,оценка и оптимизиране на взаимоотношенията ви със застрахователите от експертите на Добрич Иншурънс Брокърс.
  • Безплатно съдействие за разработването и прилагането на застрахователни продукти и програми от Добрич Иншурънс Брокърс.
  • Оптимизиране на вашите застрахователни покрития в мениджърско, ценово, продуктово и времево отношение.
  • Надеждно безплатно за Вас съдействие на всички етапи при всички процедури и формалности при застрахователно събитие, вкл. за своевременното и в пълен обем получаване на обезщетенията.
  • Освобождаване на ценно време и усилия на ръководните кадри и служители от нетипични и трудоемки ангажименти със специфични застрахователни казуси, и от необходимостта да защитават интересите на управляваното от Вас Дружество
    пред професионалистите-застрахователи в една тясно специализирана материя.