• Kонтакти

Можете да се свържете с нас на следните координати:

Николай Павлов- Управител
телефон:+ 359 58 601751
факс: +359 58 601751
e-mail:nikolay.pavlov@dib-bg.com
Адрес: гр.Добрич,ул."Река Тимок"20.
Надя Павлова-Офис мениджър
телефон:+ 359 58 601751
мобилен:+359 886916381
факс: +359 58 601751
e-mail:nadya.pavlova@dib-bg.com
Адрес: гр.Добрич,ул."Река Тимок"20.Десислава Добрева-Експерт 
телефон:+ 359 58 601751
мобилен:+359 884164449
факс: +359 58 601751
e-mail:office@dib-bg.com
Адрес: гр.Добрич,ул."Река Тимок"20.Иван Иванов-Експерт 
телефон:+ 359 58 601751
мобилен::+359 884978950
факс: +359 58 601751
e-mail:office@dib-bg.com
Адрес:гр.Добрич,ул."Река Тимок"20.Диана Митева-Експерт 
телефон:+ 359 58 601751
мобилен:+359 884164449
факс: +359 58 601751
e-mail:office@dib-bg.com
Адрес: гр.Добрич,ул."Река Тимок"20. Мартина Иванова-Експерт 
телефон:+ 359 58 601751
мобилен:+359 882904955
факс: +359 58 601751
e-mail:office@dib-bg.com
Адрес: гр.Добрич,ул."Река Тимок"20.


Юлиян Йорданов-Експерт  Щети
телефон:+ 359 58 601751
мобилен:+359 884979291
факс: +359 58 601751
e-mail:office@dib-bg.com
Адрес: гр.Добрич,ул."Река Тимок"20. 


Станислав Янков-Експерт 
телефон:+ 359 58 601751
мобилен:+359 884978946
факс: +359 58 601751
e-mail:office@dib-bg.com
Адрес: гр.Добрич,ул."Река Тимок"20.
Работно време:
   От Понеделник  до Петък
   от 8.30 до 18.30 часа
   Събота от 8.30 до 17.00часа


Можете да се свържете с нас и чрез попълване на следната форма: